Stedenbouwkunde & ruimtelijke ordening

Pic_Up_Cie_stedenbouwkunde

Stedenbouwkunde en planning zijn de basisactiviteiten van Up&Cie. Studie, verrijking, ontwikkeling en verbetering van het stedelijk kader zijn onze passie

Onze filosofische en methodologische principes zijn gebaseerd op een dynamische benadering van de stad en van de stedelijke regio’s, op de erkenning van de plaatselijke eigenheden en op de wil om plaatsen op mensenmaat te creëren met respect voor het milieu, geïntegreerd in een stedelijk en ruimtelijk uitgebreide context.

Onze werkmethodes beogen een uitwerking van projecten met de actieve deelname van de verschillende betrokken spelers (klanten, architecten, experts...); onze projecten proberen de kwaliteiten van de sites naar boven te laten komen, veeleer dan er de gebreken van te stigmatiseren. Dankzij onze werkbenadering in combinatie met onze grondige kennis van de technische kantjes, ontstaan coherente projecten die aangepast zijn aan hun omgeving en die ook effectief van de grond komen … en geen dode letter zijn die in de lade blijven liggen!

 

 Zie de lijst met onze knowhow en referenties