Onze expertise omvat :

  • uitwerking van milieueffectenrapporten (M.E.R.) voor projecten in stedelijke gebieden
  • assistentie aan de bouwheer en aan architecten in het kader van de aanvraag van een milieuvergunning 
  • technische assistentie voor de studie en het ontwerp van rioolstelsels, berekening van spaarbekkens en andere technische infrastructuren
  • studie en aanwending van strategieën voor milieubeheer van stedelijke sites