Onze expertise omvat:

  • de ontwikkeling en toepassing van mobiliteitsbeleid: gemeentelijke mobiliteitsplannen, plaatselijke verkeersplannen, bedrijfsvervoerplannen, parkeerbeleid...
  • verkeerstechniek: capaciteitsstudies, keuze van het soort kruispunt, ontwerp van verkeerswegen en infrastructuren, optimalisatie van kruispunten en verkeerslichtbewaking...
  • projectstudies: toegankelijkheidsstudie, analyse van de vervoerbehoeften, omvangbepaling en aanleg van parkings, beheer en configuratie van de toegangen...
  • parkeerstudies: plaatselijke parkeerplannen, studies voor parkeertariefbepaling...
  • ontwikkeling van openbaar vervoer: trajectstudies, verbetering van de reissnelheid, stedelijke integratie...
  • promotie van actieve verplaatsing (voetgangers, fietsers, rollers, enz.) : ontwikkelingsplannen voor zachte mobiliteit, specifieke infrastructuren, uitstippelen van routes...
  • de verbetering van de veiligheid op de weg: case studies, beveiliging van kruispunten, keuze van beheerswijzen...